דלג על חדשות האתר

  חדשות האתר

  (עדיין לא פורסמו חדשות)

  דלג על קורסים זמינים

  קורסים זמינים

  מתודיקה להוראת כלי קשת בקבוצה

  הקורס הינו שיעור וסדנה המושתתים על מרכיב תיאורטי ומרכיב מעשי של צפיה והתנסות בשטח.

  מטרות הקורס:

  - הכרת המתודות הבולטות בתחום.

  - קבלת כלים מעשיים להוראת כלי קשת בקבוצה לגילאי ביה"ס  היסודי.

  - הכרת תחומים משיקים בחינוך המוזיקלי הכללי ויישומיהם בתחום הנגינה הקבוצתית.

  - חשיפת הלומדים להוראה בשטח.

  הקורס מבוא להוראת נגינה בקבוצות בבתי הספר מיועד לתלמידי כל המסלולים בתואר והינו קורס חובה.

  הקורס חושף את הלומדים לחשיבות הוראת הנגינה במסגרות בית ספריות על מטרותיה השונות. תהיה הכרות עם מודלים שונים בארץ ובעולם, הכרות עם היבטים חינוכיים של ההוראה הקבוצתית והכרות עם היבטים ארגוניים ומערכתיים בסוג הוראה זה.