מטרות הקורס
1. ללמוד את תכני הדעת: משחקי מחבט, משחקי נופש פעיל ומשחקי תנועה המופיעים בתוכנית לימודים חינוך גופני של משרד החינוך תשס"ו.
2. לדעת להתאים משחק למסגרת, למקום הפעילות ולציוד שבנמצא.
3. ללמוד וליישם את הוראת המשחק דרך גישת המשחק של בנקר ותרופ'.
4. להבין מה בין טכניקה לטקטיקה וליצור אצל הסטודנטים חשיבה משחקית עצמאית.